आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवज्यूको बिदाई कार्यक्रमको केही झल्क