कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं एक्स्टेन्सन नं. इमेल
Madan Bhujel मदन भुजेल सचिव
नारन प्रसाद पोखरेल नारन प्रसाद पोखरेल उपसचिव, (कानून) कानून महाशाखा 9841564714 120 naranpokharel@yahoo.com
ramchandra Sir रामचन्द्र भण्डारी उपसचिव प्रशासन तथा योजना महाशाखा/सुरक्षा समन्वय महाशाखा 9855069581 106
पेसल कुमार पोखरेल अधिकृत सातौँ पेसल कुमार पोखरेल अधिकृत सातौ प्रशासन तथा योजना/विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखा 9851195544 104
Gyandip Rai ज्ञानदीप राई अधिकृत सातौ शान्ति सुरक्षा/सूचना समन्वय शाखा 9849181990 123 gyandip.rai@nepal.gov.np
रमा कार्की रमा कार्की अधिकृत सातौ आर्थिक प्रशासन शाखा 9845297565 103
मदन प्रसाद शिवाकोटी मदन प्रसाद शिवाकोटी कानून अधिकृत कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9845237764 122 mdnshiwakoti@gmail.com
सरस्वती न्यौपाने सरस्वती न्यौपाने कानून अधिकृत राजपत्र सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा 9841694650 124 saraswatineupane13@gmail.com
श्याम कृष्ण तिवारी श्याम कृष्ण तिवारी अधिकृत छैठौँ सचिवज्यूको सचिवालय 9855071050 102
umesh sir उमेश राज मिश्र अधिकृत छैठौँ शान्ति सुरक्षा/सूचना समन्वय शाखा 9845779550 123 mishraumeshrajmakwanpur@gmail.com