कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं एक्स्टेन्सन नं. इमेल
Binod Singh विनोद प्रकाश सिंह सचिव
नारन प्रसाद पोखरेल नारन प्रसाद पोखरेल उपसचिव, (कानून) कानून महाशाखा 9841564714 120 naranpokharel@yahoo.com
हरिहर कार्की अधिकृत सातौँ हरिहर कार्की अधिकृत सातौ मन्त्रीज्यूको निजि सचिवालय 9841294607 118
पेसल कुमार पोखरेल अधिकृत सातौँ पेसल कुमार पोखरेल अधिकृत सातौ प्रशासन तथा योजना/विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखा 9851195544 104
Gyandip Rai ज्ञानदीप राई अधिकृत सातौ शान्ति सुरक्षा/सूचना समन्वय शाखा 9849181990 123 gyandip.rai@nepal.gov.np
रमा कार्की अधिकृत सातौं लेखा रमा कार्की अधिकृत सातौ आर्थिक प्रशासन शाखा 9845297565 103
मदन प्रसाद शिवाकोटी कानून अधिकृत मदन प्रसाद शिवाकोटी कानून अधिकृत कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9845237764 122 mdnshiwakoti@gmail.com
सरस्वती न्यौपाने कानून अधिकृत सरस्वती न्यौपाने कानून अधिकृत राजपत्र सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा 9841694650 124 saraswatineupane13@gmail.com
श्याम तिवारी अधिकृत छैठौँ श्याम कृष्ण तिवारी अधिकृत छैठौँ सचिवज्यूको सचिवालय 9855071050 102
umesh sir उमेश राज मिश्र अधिकृत छैठौँ शान्ति सुरक्षा/सूचना समन्वय शाखा 9845779550 102 mishraumeshrajmakwanpur@gmail.com