मा‍. मन्त्री डा. अजय क्रान्ती शाक्यज्यूकाे अध्यक्षतामा बागमती प्रदेशका जिल्लाहरुमा रहेका कारागारहरुबाट उत्पादित सामग्रीकाे बजारीकरण अध्ययन प्रतिवेदनकाे प्रस्तुतिकरण बैठक सम्पन्न