मा‍. मन्त्री डा. अजय क्रान्ती शाक्यज्यूबाट बागमती प्रदेश कानून एप (Bagamati Law App.) माेबाइल एपकाे प्रारम्भ तथा उद्‍घाटन कार्य सम्पन्न - २०७८/०७/०४