माननीय मन्त्री श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालज्यूलाई मन्त्रालयमा स्वागत ।