पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पताल, चरिकोट, दोलखा नामाकरण सम्बन्धी सूचना