कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं एक्स्टेन्सन नं. इमेल
नारायण प्रसाद शर्मा नारायण प्रसाद शर्मा सचिव 9855078275 narayansharma205060@gmail.com
अनुशील सापकोटा अनुशील सापकोटा उपसचिव, (कानून) कानून महाशाखा 9855018275 120 anushil.sapkota@gmail.com
पेसल कुमार पोखरेल अधिकृत सातौँ पेसल कुमार पोखरेल अधिकृत सातौ प्रशासन तथा योजना शाखा 9851195544 104 pk.pokharel78@gmail.com
Surendra Karki सुरेन्द्र कार्की अधिकृत सातौ विपद व्यवस्थापन समन्वय शाखा 9845613861 118 kalpitsuren321@gmail.com
4 शाखा अधिकृत ........................ 123
कमल बहादुर लामा कमल बहादुर लामा लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9857638004 103
मदन प्रसाद शिवाकोटी मदन प्रसाद शिवाकोटी कानून अधिकृत कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9845237764 122 mdnshiwakoti@gmail.com
उषा गौतम उषा गौतम कानून अधिकृत राजपत्र सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा 9860434680 ushalaw3@gmail.com
muktinath sir मुक्तिनाथ निरौला अधिकृत छैठौँ विपद व्यवस्थापन समन्वय शाखा 9841088909 118 muktinath013@gmail.com
सन्तोषी के.वी. श्रेष्ठ सन्तोषी के.वी. श्रेष्ठ अधिकृत छैठौँ कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9845402699 santoshishrestha@gmail.com