बागमती प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी सेवाको भाडा समायोजन तथा निर्धारण सम्बन्धी सूचना