कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं एक्स्टेन्सन नं. इमेल
नारायण प्रसाद शर्मा नारायण प्रसाद शर्मा सचिव 9855078275 narayansharma205060@gmail.com
अनुशील सापकोटा अनुशील सापकोटा उपसचिव, (कानून) कानून महाशाखा 9855018275 120 anushil.sapkota@gmail.com
पेसल कुमार पोखरेल अधिकृत सातौँ पेसल कुमार पोखरेल अधिकृत सातौ प्रशासन तथा योजना शाखा 9851195544 104 pk.pokharel78@gmail.com
Surendra Karki सुरेन्द्र कार्की अधिकृत सातौ विपद व्यवस्थापन समन्वय शाखा 9845613861 118 kalpitsuren321@gmail.com
Gyandip Rai ज्ञानदीप राई शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा/सूचना समन्वय शाखा 9849181990 123 gyandip.rai@nepal.gov.np
रामेश्वर पोखरेल रामेश्वर पोखरेल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9851269700 103
मदन प्रसाद शिवाकोटी मदन प्रसाद शिवाकोटी कानून अधिकृत कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9845237764 122 mdnshiwakoti@gmail.com
उषा गौतम उषा गौतम कानून अधिकृत राजपत्र सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा 9860434680 ushalaw3@gmail.com
muktinath sir मुक्तिनाथ निरौला अधिकृत छैठौँ विपद व्यवस्थापन समन्वय शाखा 9841088909 118 muktinath013@gmail.com
सन्तोषी के.वी. श्रेष्ठ सन्तोषी के.वी. श्रेष्ठ अधिकृत छैठौँ कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9845402699 santoshishrestha@gmail.com